उच्च-अन्त मोबाइल फोन एसएमटी लाइन डिबगिंग पूर्ण भयो

वेल्डस्मेटले तीन मोबाइल फोन एसएमटी उत्पादन लाइनहरूको स्थापना र कमिसन पूरा गर्न एफयूजीआईसँग सहकार्य गरे, र तीन शीर्ष १० जोन रिफ्लो सोल्डरिंग मेशिनको स्थापना र कार्य सम्पन्न भयो। काश ग्राहकहरुको व्यवसाय बढिरहेको छ!

1

2

3


पोष्ट समय: मार्च १ -20 -२०२०